facebook tracking

Vårt företagserbjudande

N4 erbjuder tjänster inom en rad olika områden, från IT och administration till forskning och laboratorium. Här kan du läsa mer om vårt företagserbjudande och hur vi jobbar.

Rekrytering & Bemanning

N4 erbjuder kompetens till företag för en fortsatt lönsam tillväxt.

Vi säkerställer att du som kund får den bästa vägledningen och stöttningen när du rekryterar inom våra affärsområden. Med kvalitet och kostnadseffektiva lösningar tar vi ansvar för hela rekryteringsprocessen så du och ditt företag kan fokusera på den egna verksamheten. 

Rätt person på rätt plats.

Vi annonserar mycket och brett och når ut till många på kort tid för att hitta rätt medarbetare med rätt kompetens till dig.  

Flexibla och moderna lösningar för företag.

Vi hjälper dig och verksamheten att växa tillsammans med snabba och flexibla rekryteringar. Få hjälp med kortsiktig eller långsiktig bemanning, hyr först tjänster och andra lösningar.   

 

​Kontakta mig för mer info

Mattias Gutung 08-546 144 08

Våra värderingar

Kundfokus – Kvalitet

Resurs- och Flödeseffektivitet – Arbetssätt

Engagerade Medarbetare – Resultat

Lite bättre varje dag

Vi är inte en kostnad, vi är en del av kundens utveckling. Vi mäter inte framgång på ekonomiska resultat , vi mäter framgång på hur N4 växer och utvecklas i samarbetet med våra kunder. 

Vi har en passion för kvalitet och förbättringar. Vi leverera det vi lovar lite bättre varje dag. 

Forskning & Laboratorium

Anlita en forskare, kemist eller laboratorieassistent  - för att driva arbetet inom olika process steg, analysera och utvärdera med lämpliga analysmetoder, rapportera avvikelser och bidra med förbättring.

Produktion & Tillverkning

Behöver du fylla på med operatörer, teniker eller ingenjörer. Tveka inte att höra av dig till oss då vi har flera bra kandidater tillgängliga med den kompetensen.

Lager & Logistik

Vi bemannar med lagerarbetare, truckförare och supportpersonal hos våra kunder. 

Bygg & Anläggningslogistik

Vi har all kompetens inom projekt. Anlita en konstruktör, installatör eller projektledare för att få ordning på bygget. 

IT

IT tekniker och systemförvaltare är exempel på kompetens som våra medarbetare besitter inom IT området. 

Administration

Behöver du strukturera upp på företaget, få ordning på mallar och dokument, kanske ha någon som koordinerar möten och resor. Då har du kommit rätt - Anlita en administratör/assistent för att få ordning och reda. 

Våra tjänster

Globala målen 2030

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Vi ska alla nå målen till år 2030

Med hjälp av de globala målen vill N4 vara med och bidra till att skapa en hållbar utveckling. Det betyder att vi idag måste leva på ett sätt som gör att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Hållbarhetsrapport 2020
Hållbarhetspolicy
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor